711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102
711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102

$140,000

711 N 18th Street, Kansas City, KS, 66102

ACTIVE